Bedriftsavtaler og lagavtaler med terapeuter i Trondheim

Bestill time hos oss:

Kiropraktor Trondheim, Solsiden

Kiropraktor i Trondheim

Studier viser at bedrifter som tilbyr kiropraktor og fysioterapeut til sine ansatte tjener inn disse kostnadene i løpet av seks måneder. Kostnadene inntjenes gjennom kutt i sykefraværet hos de ansatte, samt at de opplever færre plager som påvirker deres arbeidshverdag.

 

I følge SINTEF koster ansattes sykefravær bedriften i snitt 2600,- per dag. Ved at bedriften benytter seg av Curatorklinikken sine tjenester, vil disse kostnadene reduseres. 
Dette medfører at bedriften raskt sparer penger som ellers ville gått med på vikarer, sykelønn eller tap som resultat av manglende arbeidskraft.

 

Curatorklinikken tilbyr gode og anerkjente tjenester for å forebygge og behandle muskel- og skjelettplager. 
Slike plager regnes som den største årsaken til fysiske plager og sykemelding i bedrifter.

 

 

Våre tjenester omfatter:

 • Kartlegging
 • Behandling
 • Forebygging
 • Helsefremmende arbeid

 


Vi tar i bruk veldokumenterte og utprøvde metoder, og har en grunnleggende innstilling om at 
“det er en lønnsom investering å bedre de ansattes helse".
Vi ønsker å hjelpe bedrifter med å bedre de ansattes arbeidshverdag og redusere behov for sykemelding.

 

 

Hvordan kan Curatorklinikken redusere sykefraværet i bedriften?


Målsettingen med vår tjeneste er å redusere sykefraværet og plagene til ansatte som lider av nerve-, muskel- og skjelettplager. 
På sikt vil dette medføre økt arbeidskapasitet hos de ansatte.

 

 

 • Vi kan løse dette på flere måter:
  Undersøkelse og behandling samme dag som plagen oppstår. 
  De ansatte må være godt informert om behandlingstilbudet vårt, slik at de selv tar direkte kontakt hvis det oppstår et behov. 
  Vi oppfordrer, så langt det lar seg gjøre, de ansatte til å jobbe samtidig som de går til behandling.
 • Tverrfaglig behandling av akutte og kroniske plager hos fysioterapeut, kiropraktor og eventuelt akupunktør og homøopat. 
  Ansatte med kroniske plager trenger ofte et spesielt tilrettelagt behandlingstilbud, som skreddersys av terapeuten i samarbeid med de andre i teamet på Curatorklinikken. 
  Vi tilbyr intensivert behandling, der vi kan gi flere behandlinger på samme dag for å skape en normalisert funksjon og et bedret smertemønster.
 • Forebyggende behandling og vedlikeholdsbehandling. 
  Ansatte som har hatt kroniske lidelser og er blitt friske, vil ofte trenge vedlikeholdsbehandling i tillegg til veiledet trening for å holde seg smertefrie og friske. 
  I tillegg kan forebyggende arbeid og ergonomisk kartlegging sørge for at problemer som oppstår i tilknytning til arbeidet, som nerve-, muskel- og skjelettplager, reduseres.

 


Behandling på klinikken og på arbeidsplassen

 

Vi kan utføre behandlingen der det er mest praktisk og effektivt for dere og deres ansatte.

 

Avtalene vi inngår med bedrifter tar som regel utgangspunkt i ett av de to følgende momenter:

 

 • Den enkelte bedrift betaler for den behandling deres ansatte benytter seg av i løpet av et år. All behandling foregår hos Curatorklinikken. For bedrifter som har inngått avtaler om helseforsikring kan disse også benyttes.
 • Vi inngår en avtale om å være tilstede hos bedriften. En slik avtale innebærer at vi kommer til arbeidsplassen, får et rom til disposisjon og utfører behandlingen der. I dette tilfellet avtaler vi på forhånd et gitt antall timer hvor vi er til disposisjon, samt hvor mange ganger vi kommer innom bedriften i løpet av en uke eller en måned. En stor fordel med denne løsningen er at de ansatte slipper å forlate arbeidsplassen når de skal til behandling, og at de derfor også kommer raskere tilbake i arbeid.


Vi tilbyr også enkle avtaler som innebærer rask behandling med tett oppfølging. For bedrifter med avtaler vil vi gi rabatter på enkeltbehandlinger, samt tilbud til ansatte som den enkelte bedrift ikke vil være med å dekke.

 

 

Godt samarbeid med andre aktører


Mange bedrifter har allerede en etablert bedriftshelsetjeneste. Curatorklinikkens tilbud kan være et supplement til disse. 
Vi ønsker å ha et godt samarbeid med andre leverandører av bedriftshelsetjenester, som allerede jobber med de bedrifter vi inngår samarbeid med. 
Slike samarbeid har vi hatt gode erfaringer med tidligere, og er noe vi anbefaler potensielle nye kunder.

Curatorklinikken har samarbeid med leverandører av helseforsikringer.
De ansatte kan også gjerne bruke sin helseforsikring hos oss.

Kiropraktor i Trondheim

Tjenester