Bestill time hos oss:

Curatorklinikken på Solsiden i Trondheim

På Curatorklinikken er vi flere terapeuter som jobber sammen for å gi våre pasienter den beste behandlingen. Vi har en lang og god erfaring i behandling av en lang rekke av lidelser og plager.

Våre terapeuter:

Steinar Holden 
Fysioterapeut og akupunktør

 • Medlem i Akupunkturforeningen og Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund.
 • Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen.
 • Utdannet akupunktør ved Akupunkturhøyskolen i Oslo.
 • Bachelorgrad i Akupunktur.
 • Erfaring som fysioterapeut fra sykehus, kommunehelsetjeneste og med rehabilitering.
 • Ti års erfaring som fysioterapeut og akupunktør i privat praksis.
 • Tilbyr klassisk akupunktur og medisinsk akupunktur.
 • Utdannet i Dr. Tan´s akupunktur.
 • Kombinerer ofte fysioterapi og akupunktur ettersom disse behandlingsformene utfyller hverandre på en svært god måte.
 • Jobber mye med med nakke-, skulder- og ryggplager, hodepine, idrettsskader og kroniske lidelser; samt et bredt spekter av problemstillinger hvor akupunktur har god effekt.
 • Observasjonspraksis ved akupunkturklinikker i Kina.
 • Samarbeid med leger, bedrifter og forsikringsselskap.
 • Har en helhetlig tilnærming til behandling.

Kay Christian Bade Rygh
Fysioterapeut og akupunktør

 • Medlem i Norske Fysioterapeuters Forbund og Akupunkturforeningen.
 • Utdannet fysioterapeut i Trondheim ved HIST. Ferdig 2001.
 • Utdannelse i Klassisk Akupunktur, Tradisjonell kinesisk medisin. Bachelorgrad i Akupunktur ved Akupunkturhøyskolen.
 • Mange års erfaring som personlig trener og instruktør i Sats.
 • Underviser i Medisin Grunnfag, HINT.
 • Tilbyr fysioterapi, akupunktur og kombinasjon av begge behandlingsformer til beste for pasienten.
 • Spesialkompetanse på bla. belastningslidelser, muskel- og skjelett problemer, sammensatte lidelser, hodepine, svimmelhet, idrettsskader, smerter, trening og opptrening i forbindelse med operasjoner, sykdom og skader.
 • Godt samarbeid med flere fastleger, bedriftshelsetjenester og forsikringsselskap.
 • God erfaring i BHT, kurs for bedrifter, ergonomi og forebyggende helsearbeid.
 • Benytter både Tradisjonell Kinesisk Medisin og Moderne nevrofysiologiske og fysikalskmedisinske kunnskaper.
 • Utdannet i Dr. Tan´s akupunktur.
 • Opptatt av en helhetlig tilnærming, samt å finne den best dokumenterte og evidensbaserte behandlingen for dine plager.
 • Erfaren i bruk av Trykkbølgebehandling og tilrettelegging av Ortopediske Såler.

Siri Tilset
Homeopat og kinesiolog

 • Medlem i Norske Homeopaters Landsforbund og Den Norske Kinesiolgiforening.
 • Namdal Sykepleierhøgskole 1983.
 • Medlem Norsk Sykepleierforbund.
 • Skandinavisk Institutt for klassisk Homeopati 1992.
 • Ernæring HIST 2002.
 • Dansk Pedagogisk Kinesiologiskole 2007.
 • Akupunktur 2000.
 • Otopati.
 • Nærmere 30 års erfaring som homeopat.
 • Behandler akutte og kroniske helseproblemer hos barn og voksne.
 • Uro og atferdsproblem.
 • Rekvirent for innsending av urinprøver til Neurozym ved mistanke om proteinintoleranse.

Bernt Schjetne
Kiropraktor og akupunktør

 • Utdannet ved Universitetet i Oslo og ved Anglo European College of Chiropractic (link), uteksaminert University of Portsmouth i 1996.
 • Medlem av Norsk Kiropraktor Forening. NKF -(link)
 • Turnustjeneste 1 år i Oslo ved Klinikk For Alle.
 • 15 års erfaring som kiropraktor.
 • Jobber i tett samarbeid med Rosenborgklinikken og RBK.
 • Godt samarbeid med flere fastleger og bedriftshelsetjeneste og forsikringselskap.
 • Jobber mye med akutte rygglidelser, hodepineproblematikk, idrettskader og kroniske smerter.