Homeopati mot forkjølelse og luftveisinfeksjoner

Homeopati mot forkjølelse og luftveisinfeksjoner


Temperaturforandringer gjør barn og voksne syke. Mange må benytte antibiotika. Dette kan føre til «onde sirkler» som det ikke alltid er lett og komme seg ut av.

Situasjonen skaper stress og misnøye i familien.

Som homeopat har jeg i årevis tatt imot slike tilfeller, og svært ofte blir den allmenne helsen bedre rustet etter homeopatisk behandling.

En stor markedsundersøkelse (MMI), viste at over 50% av den norske befolkningen oppsøker alternativ behandling ved forkjølelser og luftveisinfeksjoner. Det være seg pasienter med astma, hoste, bronkitt, lungebetennelse, ørebetennelse, halsbetennelse, bihulebetennelse etc…

 

Akutte og kroniske plager
Homeopatisk medisin virker godt både i akutte og kronisk tilfeller. Med kronisk mener jeg personer med stadig gjentatte og vedvarende infeksjoner. Behandlingen virker også forebyggende.

 

Hva gjør homeopaten?
Behandling med homeopatiske medisiner hjelper kroppen til å gjenvinne egen helbredelse. Kroppen kommer i balanse og oppnår et bedret immunforsvar, slik at den klarer å få bukt med plagene før plagene tar over kontrollen på organismen vår.

 

Individuelt tilpasset
Det er viktig å vite at denne behandlingen er en individuell medisinsk behandling.
De homeopatiske medisiner som blir valgt i et gitt tilfelle, er tilpasset pasientens individuelle reaksjonsmønster.
Det er ikke slik i homeopatien at vi har èn medisin mot halsbetennelse eller èn medisin mot bihulebetennelse.
Hver enkel medisin er tilpasset et individuelt helhets-symptom-bilde.

Symptomene varierer sterkt fra pasient til pasient og homeopaten er opptatt av alle symptomer som opptrer ved sykdom. Ikke bare de grovskisserte symptomene som sår hals eller smerter i øret, men fargen i ansiktet ved sykdom, sinnstemning ved sykdom, høy eller lav feber etc.etc.

Derfor skal man ikke bruke ”andres” medisiner, selv om de har den samme diagnosen.

Ved å bruke homeopatisk behandling ved luftveisinfeksjoner vil man i mange tilfeller unngå antibiotika, samt styrke immunforsvaret og oppnå en bedret ”allmentilstand ”i familien.

Homeopatiske medisiner er fremstilt av stoffer fra plante, dyre og mineralriket i fortynnet form. Medisinene gir ingen bivirkninger, men kan i enkelte tilfeller gi en forverring av de allerede tilstedeværende symptomer før bedring inntreffer. Dette er ikke bivirkninger, men en reaksjon som avtar raskt.

 

Hvor lang tid tar behandlingen?
Førstegangsintervjuet varer ca. 1 time. Oppfølging er ofte etter 2-4 uker og varer ca. 30 minutt.
Det er viktig å følge opp behandlingen til ønsket resultat er inntruffet. Dette vil være en fordel hvis man har behov for senere behandling.

 

Andre gode tips!
Daglig doser med vitamin C
Svarthyllekstrakt (som forebyggende og akutt hjelp)
Tran eller Omega 3 fettsyrer hele året.
Så håper jeg vi kan gå fremtida lyst i møte.

Nyheter