Trykkbølge-/sjokkbølgebehandling

Trykkbølge-/sjokkbølgebehandling

Trykkbølgeteknologien er velkjent og har vært anvendt i mange år, primært i forbindelse med nyresteinsknusere. Teknologien har i de senere år blitt tilpasset vårt fagområde, som gjør at det i dag er mulig å gå til «angrep» på bl.a. følgende indikasjoner:

  • Forkalkninger i skulderledd
  • Plantar fascitt med eller uten hælspore
  • Achilles tendinose
  • Jumpers-/runners kne
  • Triggerpunkter
  • Andre kroniske vev- og senelidelser
  • Trykkfølgebehandling viser seg også å fungere godt på andre plager som cellulitter, sårtilheling, spasmer, stressfrakturer, samt arrbehandling


Med andre ord kan trykkbølge behandle en rekke indikasjoner hvor man tidligere tradisjonelt har søkt kirurgiske inngrep, blokadebehandling og kortison injeksjoner.

Trykkbølgebehandlingsformen anvendes på stadig flere klinikker i Norge, og det rapporteres gode resultater. Studier viser typisk en suksessrate på ca 85%, når indikasjonslisten respekteres og følges.

Når man behandler med trykkbølge påvirkes sener og vev så kraftig via trykkbølger, at stadiet på skaden bringes tilbake til den akutte fase, hvor så en mer hensiktsmessig og normal helingsprosess kan begynne. Tradisjonell behandling anbefales som supplement til denne behandlingsformen.

Hver behandling tar 10- 15 minutter, og et behandlingsforløp vil typisk bestå av 3-5 behandlinger med en ukes intervall mellom hver behandling.

Trykkbølgebehandling er en særdeles effektiv behandlingsform med få bivirkninger (risiko for ødem og/eller hud irritasjon). Noe smerte i forbindelse med behandlingen kan oppleves, men erfaringsmessig er det ytterst få pasienter som velger å avstå fra behandling på grunn av dette.

Nyheter